240423 Χωρίς πρόγραμμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

240423 Χωρίς πρόγραμμα

Δοκιμάζεσαι. Χωρίς πρόγραμμα. Εμπόδια μικραίνουν ορίζοντα. Χωρίς να χαρίζεις. Συνεχίζεις.