170423 Ερώτηση - Love Issues | 7 γράμματα ebook

170423 Ερώτηση

Απάντηση είναι η αγάπη. Ερώτηση ορφανή. Ματαιοπονεί. Χαμένη σε ανθρώπινες μάζες.