030423 Ψυχή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

030423 Ψυχή

Όνειρα τρέφουν ψυχή. Παραμονεύει η πραγματικότητα. Έτοιμη να καταστρέψει. Περισσεύει πείσμα. Αναγκαία δαπάνη. Θυσία σε ένα δικό σου αύριο.