270323 Φόβος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

270323 Φόβος

Δίκαιοι και άδικοι μοιράζονται φόβο. Σκιά κρύβει ουρανό Ανίκανος ο άνθρωπος. Ντύνεται θύμα. Καταστροφή απειλεί. Μια ζωή χωρίς φόβο Θεού.