270323 Φόβος - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

270323 Φόβος

Δίκαιοι και άδικοι μοιράζονται φόβο. Σκιά κρύβει ουρανό Ανίκανος ο άνθρωπος. Ντύνεται θύμα. Καταστροφή απειλεί. Μια ζωή χωρίς φόβο Θεού.