200223 Γεύση - Love Issues | 7 γράμματα ebook

200223 Γεύση

Όνειρο κατακτά λευκές σελίδες. Το άρωμα του συντροφεύει ορφανές ώρες. Χαμένες ανάμεσα στους πολλούς. Μια θυσία. Σπονδή σε αφανή βωμό. Να γεύεσαι την χαρά της ζωής.