060223 Έρημος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060223 Έρημος

Οχυρώνεσαι. Απέναντι σε αφιλόξενα τώρα. Ερημώνουν χαρά. Μια αγκαλιά πίστη συντροφιά. Η ελπίδα.