160123 Μοναξιά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

160123 Μοναξιά

Προσευχές. Συντροφεύουν ανάσες. Ακάματοι συνοδοιπόροι. Μοιράζονται μοναξιά.