090123 Θέληση - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

090123 Θέληση

Ταξιδευτής. Ατρόμητος. Αποστάσεις διανύει. Σε φέρνει κοντά. Προσφέροντας ζωή από την πηγή. Η Θέληση.