020123 Πίστη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

020123 Πίστη

Σιωπή ντύνει αναμονές. Επιθυμία θρέφει ώρες. Πίστη γεννά ανατολές.