191222 Αντίτιμο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

191222 Αντίτιμο

Οχυρώνεσαι. Αντίσταση φυλάς. Κάθε στιγμή.  Χρόνου ελεύθερου. Ζητάς χαρές. Ιερό αντίτιμο για  ζωντανούς.