281122 Μνημεία - Love Issues | 7 γράμματα ebook

281122 Μνημεία

Λέξεις. Μεταφέρουν μηνύματα. Ταξιδεύουν  ελεύθερες στον προορισμό τους. Αδιάφορες στον χρόνο. Μνημεία ορθώνει κάθε τους ανάγνωση.