250722 Τώρα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

250722 Τώρα

Μια εικόνα. Ταξιδεύεις. Λούζεσαι το άρωμα μνήμης. Ελεύθερος. Χωρίς σκιές πόνου. Ευγνώμων στον χρόνο.