110722 Χώρος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

110722 Χώρος

Χωρίς να διαλέγεις. Περπατάς. Αδιάφορος για αριθμούς άχρωμους αφήνεις χώρο ελεύθερο. Για να γεμίσει ζωή.