040722 Σεβασμός - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040722 Σεβασμός

Αργεί ο χρόνος. Κουρασμένος. Παραδομένος στην αυτοκαταστροφική μανία του ανθρώπου. Θερίζει προσεχτικά στιγμές. Για όσους τον σέβονται.