200622 Άρωμα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

200622 Άρωμα

Ένα βήμα μακριά. Να σταθείς επάνω στην νοτισμένη γη. Καλοκαιρινή βροχή την πότισε. Εισπνέεις. Άρωμα παραδείσου.