200622 Άρωμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

200622 Άρωμα

Ένα βήμα μακριά. Να σταθείς επάνω στην νοτισμένη γη. Καλοκαιρινή βροχή την πότισε. Εισπνέεις. Άρωμα παραδείσου.