130622 Χωρίς νέα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

130622 Χωρίς νέα

Ήσυχα ξημερώνουν ημέρες. Χωρίς να φέρνουν είδηση. Σβήνουν με την δύση. Υπάκουες. Σε ρυθμό καλοκαιρινό. Δοκιμάζουν την υπομονή σου. Εξέταση ολόκληρης ζωής.