060622 Συντροφιά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060622 Συντροφιά

Ήσυχα. Κατακτά χωρίς φασαρία. Απλόχερα φωτίζει. Εποχή συντροφιά. Το καλοκαίρι.