300522 Λαμπρή - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

300522 Λαμπρή

Δεν σε νοιάζει η νύχτα. Θέλεις να ξημερώσεις την λαμπρή ανατολή.