160522 Χαρίζοντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

160522 Χαρίζοντας

Αναμονή. Το όνειρο ντύνει όμορφα τις παύσεις. Χαρίζει ζωή.