180422 Τώρα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

180422 Τώρα

Βήματα προς ένα τέλος λουσμένα αγωνία. Άγνωστο μέλλον απειλεί. Στοιχειώνει ένα τώρα. Είναι το μόνο που έχουμε.