110422 Παντού - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

110422 Παντού

Οι αριθμοί δεν αποκτούν ποτέ την αξία μιας στιγμής, της λέξης που άκουσες η μιας εικόνας που έμεινε χαραγμένη στην μνήμη σου. Βρίσκονται παντού γύρω μας έτοιμοι να μας δείξουν την έξοδο, ένα τέλος. Καταδικασμένοι να σβήσουν στην επόμενη πράξη.