040422 Νύχτα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040422 Νύχτα

Μια νύχτα αρνείται πεισματικά να σβήσει. Ένα αύριο δοκιμάζεται στην αναμονή. Τρομακτική στασιμότητα. Εξαντλεί οξυγόνο από την ελπίδα.