210322 Θεατές - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

210322 Θεατές

Φτηνή η ζωή. Ανθρωπόμορφα κτήνη την καταπίνουν. Θεατές ο κόσμος όλος.