280222 Άπνοια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

280222 Άπνοια

Άπνοια. Σταματημένοι σε ένα τελευταίο βήμα. Η αναμονή ζωντανεύει μνήμες. Κάποιες δεν ξεθωριάζουν ποτέ.