140222 Άρωμα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

140222 Άρωμα

Βρέχει τις στιγμές. Μια σκέψη άρωμα. Ξεσηκώνει. Κινεί την Γη σου.