310122 Ταχύτητα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

310122 Ταχύτητα

Αρκεί να αλλάξεις την ταχύτητα σου. Επιβραδύνεις. Διαβάζεις εικόνες. Αθέατος. Ανακαλύπτεις κρυμμένη ομορφιά.