100122 Χρισμένες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

100122 Χρισμένες

Λαμπυρίζουν στα μάτια σου. Λέξεις της φωτίζουν. Από εκείνη χρισμένες.