271221 Νέος ορίζοντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

271221 Νέος ορίζοντας

Ανθρώπινη αδυναμία. Μετράει αρνητικό υπόλοιπο. Μια πράξη πριν. Στη μέρα ζητάς επιβεβαίωση. Στον νέο ορίζοντα να δρέψεις ευκαιρία.