201221 Μαγνήτης - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

201221 Μαγνήτης

Η δύναμη να παράγεις. Κατακτά νέα σύνορα. Μαγνήτης ζωντανών. Σήμερα και πάντα.