061221 Σπονδή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

061221 Σπονδή

Στιγμές χαρίζει. Μετράς. Δώρα που λάμπουν στον δικό σου χρόνο. Η τελευταία τελεία. Κοιτάζεις πίσω. Σπονδή στον βωμό σου. Μνήμη γεννάς.