291121 Σκηνοθέτης - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

291121 Σκηνοθέτης

Το πεπρωμένο, ένας άγνωστος ακόλουθος, συντροφεύει το βήμα του ανθρώπου έως την στιγμή που θα επέμβει σαν αόρατος σκηνοθέτης για να τον οδηγήσει στην εκπλήρωση της αποστολής για την οποία έχει ταχθεί.