081121 Εκεί - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

081121 Εκεί

Φωνές ταράζουν. Γαλήνη δεν υπάρχει. Εκεί που συχνάζουν οι πολλοί.