011121 Ζωή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

011121 Ζωή

Ίσως. Η μόνη αλήθεια σε αυτήν την ζωή είναι η απώλεια.