251021 Γραμμές - Love Issues | 7 γράμματα ebook

251021 Γραμμές

Πατάς αφετηρίες. Ονειρεύεσαι τερματισμούς. Φωτίζεις τον δρόμο. Αγώνας. Κατακτάς χρόνο. Στήνοντας τα δικά σου μνημεία.