130921 Δυνατά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

130921 Δυνατά

Η καρδιά δεν αντέχει για πολύ την έλλειψη της εικόνας που την κάνει να χτυπά δυνατά.