260721 Εκείνη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

260721 Εκείνη

Αναμμένο. Φωτίζει τα σκοτάδια σου. Αναλαμβάνει το πέρασμα στην νέα αυγή. Φροντίζει οι εικόνες να γαληνεύουν την ταραχή της μέρας. Μπορεί να νοιώθεις να σε κρατάει εκείνη.