120721 Ψηλά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

120721 Ψηλά

Λέξεις φορτωμένες την δική σου γλώσσα. Ειρηνικές απλώνονται. Μαρτυρούν την ιστορία. Την ψυχή σηκώνουν ψηλά.