050721 Χωρίς - Love Issues | 7 γράμματα ebook

050721 Χωρίς

Ορφανές περνούν στιγμές. Σβήνουν. Χωρίς τον χτύπο της καρδιάς να ακούν.