280621 Ορίζοντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

280621 Ορίζοντας

Η μνήμη σου δίνει την δύναμη να αντέξεις. Την λαχτάρα προσμονής κρατάει άσβηστη. Χωρίς την ανάγκη. Στον χρόνο σε ταξιδεύει. Στον ορίζοντα που ζητάς να βρεθείς.