210621 Καλύτερα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

210621 Καλύτερα

Κοιμάσαι. Να σβήσεις το ίχνος της ημέρας. Καθαρίζει ο πίνακας. Ζητάς. Να γράψεις καλύτερα την επόμενη.