140621 Όλα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

140621 Όλα

Σταματημένος. Η έμπνευση καθηλώθηκε. Ακούνητη. Παραδομένα όλα στον κατακτητή.