170521 Στόχος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

170521 Στόχος

Ανοίγεις νέα κεφάλαια. Μπορείς. Δεν τρομάζεις. Απολογισμός αργεί. Αναπνέεις μακριά από τον στόχο σου.