190421 Ήχος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

190421 Ήχος

Λέξεις άηχες. Περνούν μέσα σου. Ανθίζουν μια νέα χαρά. Ένα άρωμα. Μια κατάκτηση. Νικάει το χρόνο.