050421 Προσοχή - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

050421 Προσοχή

Μεγάλος αγώνας. Την προσοχή σου πολεμούν οι πειρασμοί. Ψάχνουν Εικόνα. Πολιορκητή. Κατάκτηση να πανηγυρίσουν.