290321 Ρίζες - Love Issues | 7 γράμματα ebook

290321 Ρίζες

Η ρίζα θρέφεται με ανάσες μνήμης. Ανατολή και δύση μάρτυρες τις καταγράφουν. Η ζωή των εθνών ανήκει στις άξιες γενιές των ανθρώπων.