150321 Ζώντας άχρονα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

150321 Ζώντας άχρονα

Χωμένος στην νέα καθημερινότητα. Μπορώ να ζω άχρονα. Καμμιά μονάδα μέτρησης δεν επιβουλεύεται την ευδαιμονία μου. Η μουσική ανεμίζει τα όνειρα μου. Η ζωή χαράζει την κάθε αυγή μοιράζοντας προσδοκία.