080321 Αιώνια γλώσσα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

080321 Αιώνια γλώσσα

Δεν περπατάς μαζί πάντα. Κανακεύεις τον χρόνο που μοιράζεσαι. Χωριστά θέλω πολεμούν. Η καρδιά επαναστάτης ακολουθεί μνήμη αιώνιας γλώσσας.