150221 Άοπλοι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

150221 Άοπλοι

Άσκηση δοκιμάζει αντοχές. Σκιά θανάτου κρύβει ελπίδα. Άοπλος εκείνος που δεν έχει φίλη την μοναξιά.