180121 Επικεφαλίδα - Love Issues | 7 γράμματα ebook

180121 Επικεφαλίδα

Σημαιοφόρος. Λέξεις συντάσσονται πίσω της. Άναρχη τάξη γραφιά τις στοιχίζει. Ένας Προορισμός. Να τιμούν την επικεφαλίδα.